Gewest

Vertraging voor snel interventieteam Brusselse tunnels 16 oktober 2017

 
In september vorig jaar kondigde de Brusselse minister van Mobiliteit aan dat er een snel interventieteam zou opgericht worden om defecte voertuigen in tunnels snel weg te slepen en zo langdurige verkeershinder te voorkomen. Vandaag moet hiervoor steeds de politie ter plaatse komen. Die heeft echter vaak andere prioriteiten, waardoor de verkeershinder langer dan nodig blijft duren.  Lees meer
 
 

Gemiddeld vier jongeren per dag betrokken bij een verkeersongeval in Brussel 5 oktober 2017

 
Uit het antwoord op een parlementaire vraag van Paul Delva, fractieleider voor CD&V in het Brussels Parlement, blijkt dat de voorbije drie jaar het aantal verkeersincidenten in Brussel jaar na jaar toenam: van 3712 in 2014 tot 3878 in 2016. In dezelfde periode daalde het aantal dodelijke ongevallen van 26 naar 17. Lees meer
 
 

A bike! A bike! My kingdom for a bike! 15 mei 2017

 
In de jaarlijkse Week van de Zwakke Weggebruiker stimuleren we mensen om de auto in te ruilen voor de fiets of om te voet te gaan. Officieel is de Week van de Zwakke Weggebruiker nu voorbij, maar voor mij mag die week een heel jaar duren. Maar om in Brussel meer mensen op de fiets te krijgen, moeten we niet alleen inzetten op een betere fietsinfrastructuur, maar evenzeer op minder gemotoriseerd verkeer. Steeds meer Brusselaars nemen de fiets. Dat is een bijzonder bemoedigende vaststelling. Maar tegelijk krijgt onze hoofdstad elke dag opnieuw gigantisch veel auto’s te slikken. Het stimuleren van de fiets, zonder een afradend beleid om voor elke verplaatsing de auto te nemen, is als dweilen met de kraan open. Lees meer
 
 

Erkenning Armeense genocide 28 mei 2015

 
Samen met andere Brusselse volksvertegenwoordigers schreef ik een brief om aandacht te vestigen op een erkenning van de Armeense genocide. We brengen deze eis naar voren omdat ook wij beseffen hoe rechtstreeks en positief het effect van de erkenning van deze genocide door Turkije op de sociale samenhang zou zijn. Het omgekeerde voedt alleen maar argwaan en wantrouwen, om niet te spreken van het onvermijdelijk boemerangeffect van een in dergelijke mate vernederd collectief geheugen. Lees meer
 
 
Subscribe to RSS - Gewest
 

Wie is Paul?

Paul Delva

Fractieleider CD&V Brussels Parlement
Raadslid Vlaamse Gemeenschapscommissie

Lombardstraat 57
1000 Brussel 

pdelva@bruparl.irisnet.be
+32 2 549 64 50

Twitter

Volg je me ook via sociale media?