2 december 2015

VGC en COCOF bouwen bruggen in cultuur-, jeugd- en sportbeleid

 

 

Er zal op korte termijn meer samenwerking tussen Nederlandstaligen en Franstaligen in Brussel op touw gezet worden op vlak van cultuur-, jeugd -en sportbeleid. Dat bevestigde VGC-collegelid Pascal Smet op een parlementaire vraag van Paul Delva in de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie. Die vraag kwam er naar aanleiding van het cultureel samenwerkingsakkoord tussen de Vlaamse en de Franse Gemeenschap.

Delva pleitte voor meer samenwerking tussen de VGC en de COCOF. Enkele duidelijke initiatieven zullen nu ook concreet vertaald worden in de praktijk. Zo zal er in de nabije toekomst een gemeenschappelijke cultuurcommunicatie voor de 19 Brusselse gemeenten in het leven geroepen worden, compleet met een mobiele applicatie en website. Men wacht hiervoor een opdracht af die momenteel uitgevoerd wordt door Cultuurnet Vlaanderen.

De samenwerking zal echter verder gaan dan enkel cultuur. Wat betreft sportbeleid zijn er eerste stappen gezet. In de komende weken en maanden wordt een gemeenschappelijk sportinfrastructuurkadaster opgesteld. Men is bereid te bekijken hoe een dergelijk systeem voor cultuurinfrastructuur kan worden opgemaakt. Daarnaast wordt er een bestek gelanceerd voor een bovenlokale en gewestelijke beheersinfrastructuur voor de Brusselse zwembaden.

Op jeugdbeleidsniveau is collegelid Smet vragende partij om een gewestelijke jeugdraad op te richten. De VGC heeft momenteel haar eigen jeugdraad, maar binnen de Franstalige Gemeenschapscommissie bestaat geen dergelijke evenknie.

Paul Delva reageert optimistisch: “Er heerst binnen de VGC duidelijk een positieve sfeer rond een meer verregaande samenwerking met de COCOF. Momenteel is die er te weinig en het kan alleen maar gunstig zijn voor beide gemeenschapscommissies om transparanter samen te werken.”

 

Wie is Paul?

Paul Delva

Fractieleider CD&V Brussels Parlement
Raadslid Vlaamse Gemeenschapscommissie

Lombardstraat 57
1000 Brussel 

pdelva@bruparl.irisnet.be
+32 2 549 64 50

Twitter

Volg je me ook via sociale media?