16 oktober 2017

Vertraging voor snel interventieteam Brusselse tunnels

 

In september vorig jaar kondigde de Brusselse minister van Mobiliteit aan dat er een snel interventieteam zou opgericht worden om defecte voertuigen in tunnels snel weg te slepen en zo langdurige verkeershinder te voorkomen. Vandaag moet hiervoor steeds de politie ter plaatse komen. Die heeft echter vaak andere prioriteiten, waardoor de verkeershinder langer dan nodig blijft duren. 

Openbare aanbesteding

Het interventieteam zou opgericht worden via een openbare aanbesteding die voorzien is in het meerjareninvesteringsprogramma voor de renovatie van de tunnels. Deze aanbesteding zou afgelopen zomer gegund worden, zodat het snel interventieteam nog dit jaar operationeel zou zijn.

Snel interventieteam ten vroegste in 2018

Vandaag antwoordde de minister op mijn parlementaire vraag dat de oprichting van het snel interventieteam vertraging oploopt. De reden hiervoor is de gewijzigde wetgeving voor openbare aanbestedingen van vorige zomer. Hierdoor moest ook de openbare aanbesteding voor het interventieteam herschreven worden, met als gevolg een verlenging van de inschrijvings- en gunningsperiode. Het snel interventieteam zal dan ook niet in 2017 operationeel zijn, maar ten vroegste in 2018.

Delva: “De Brusselse tunnels zijn vandaag cruciaal voor een vlotte mobiliteit in onze stad. Helaas gaat er zelden een week voorbij zonder incident in een van de tunnels. Een snel interventieteam dat de tunnels snel vrijmaakt en hierbij de veiligheid van de weggebruikers verzekert, is dan ook hoognodig. Ik ben ontgoocheld over het uitstel en hoop dan ook dat er in 2018 snel werk van gemaakt kan worden.”

Categorie: 
Tags: 
 

Wie is Paul?

Paul Delva

Fractieleider CD&V Brussels Parlement
Raadslid Vlaamse Gemeenschapscommissie

Lombardstraat 57
1000 Brussel 

pdelva@bruparl.irisnet.be
+32 2 549 64 50

Twitter

Volg je me ook via sociale media?