20 maart 2016

Van Palmzondag over Goede Vrijdag naar Pasen.

 

Over enkele dagen vatten we de Goede Week aan, een periode die centraal staat in het christelijk geloof. De Goede Week begint met Palmzondag. We herdenken dat Jezus - gezeten op een eenvoudige ezel - als ‘een koning’ in Jeruzalem door een jubelende menigte werd binnengehaald. Mensen stonden juichend met palmen in de hand langs de kant van de weg.
Op palmzondag vervulde Jezus de voorspelling van het Oude Testament : “Jubel, dochter van Sion, juich, dochter van Jeruzalem ! Zie, uw koning komt naar u toe, hij is rechtvaardig en zegevierend; hij is nederig, hij rijdt op een ezel …” (Zacharia 9,9).

De liturgische kleur van Palmzondag is rood. Rood is in principe de kleur voor de dagen waarop het lijden van Christus centraal staat. Maar niet op Palmzondag : rood is dan vooral een koningskleur.
Palmzondag wordt soms ook Palmpasen genoemd. Een mooie benaming is dat, omdat de onlosmakelijke band wordt onderstreept tussen Palmzondag en Pasen : Jezus kwam op Palmzondag in Jeruzalem aan als een koning, hij werd op Goede vrijdag beschimpt, vernederd en gedood, en op Paaszondag verrees hij uit de doden. Zij die eerst “Hosanna” riepen, schreeuwden enkele dagen later “Kruisig hem”. Op Pasen waren ze verdwenen… Er is geen Pasen zonder Goede Vrijdag. Er is evenmin een Pasen zonder Palmzondag.

Enkele dagen later na Palmzondag, op Witte Donderdag, begint het “Paastriduüm”. Op Witte Donderdag zelf herdenken we het Laatste Avondmaal. Jezus breekt en deelde het brood, en deelde de wijn. Op Goede Vrijdag wordt het lijden en sterven van Jezus herdacht. Paaszaterdag is de derde dag van het Paastriduüm. Het is een rustdag tussen dood en verrijzenis. ’s Avonds wordt de Paaswake gehouden.

En na de Goede Week volgt natuurlijk Pasen. Alleluja, het is feest, Hij is waarlijk opgestaan !

Paul Delva.

 

Wie is Paul?

Paul Delva

Fractieleider CD&V Brussels Parlement
Raadslid Vlaamse Gemeenschapscommissie

Lombardstraat 57
1000 Brussel 

pdelva@bruparl.irisnet.be
+32 2 549 64 50

Twitter

Volg je me ook via sociale media?