16 januari 2016

Te vroeg om impact taxshift op gemeenten te meten

 

Het Brussels Parlement debatteerde vrijdag 15 januari over de gevolgen van de federale taxshift op de financiën van de Brusselse gemeenten. De federale maatregelen verlagen onder andere de personenbelastingen, maar zetten ook in op jobcreatie. Namens de CD&V fractie zette Paul Delva, fractievoorzitter voor CD&V, de bewering van een aantal partijen dat de gemeenten zware verliezen zullen lijden, in een ruimer en correcter perspectief.

Een gevolg van de verlaging van de personenbelasting, zoals voorzien in de federale taxshift, is dat de gemeenten, die aanvullende personenbelastingen heffen, inderdaad minder inkomsten zullen hebben.

Maar het is niet juist om alleen op dit aspect te focussen. De federale hervorming moet in zijn geheel worden bekeken. Het wordt voor bedrijven bijvoorbeeld minder duur om mensen om aan te werven. Het was namelijk de bedoeling van de federale regering om door de lastenverlaging meer jobs te creëren. In het Brussels Gewest is jobcreatie trouwens een absolute prioriteit van de regering, gezien de hoge werkloosheidscijfers. En als er meer mensen aan het werk zijn, krijg je meer inkomsten vanuit de personenbelasting.

Paul Delva plaatste de cijfers over het verlies aan gemeentelijke inkomsten ook  in een ander kader. Volgens berekeningen zouden de Brusselse gemeenten tegen 2021 10 procent van hun inkomsten uit de aanvullende personenbelasting verliezen. Dat zou neerkomen op 23 miljoen voor alle Brusselse gemeenten samen. “Maar als je dit cijfer plaatst tegenover de totale ontvangsten van de Brusselse gemeenten, dan zie je dat we spreken over een verlies van 1,08 procent van de inkomsten. Er zal dus inderdaad verlies zijn voor de gemeenten, maar er zullen ook nieuwe inkomsten binnenkomen. Daarom pleit ik er voor dat we pas globaal evalueren als alle effecten van de federale taks shift duidelijk zijn. We kunnen met andere woorden het debat over het verlies voor de gemeenten langs de ene kant niet loskoppelen van het debat over de hogere inkomsten van deze gemeenten aan de andere kant” aldus Paul Delva. 

 

Wie is Paul?

Paul Delva

Fractieleider CD&V Brussels Parlement
Raadslid Vlaamse Gemeenschapscommissie

Lombardstraat 57
1000 Brussel 

pdelva@bruparl.irisnet.be
+32 2 549 64 50

Twitter

Volg je me ook via sociale media?