13 juli 2016

Reuzenstap: 2000 extra plaatsen in Nederlandstalig Brussels onderwijs in 13 nieuwe projecten

 

Het Nederlandstalig onderwijs in Brussel breidt in de nabije toekomst met 1971 plaatsen uit. Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits maakte in februari dit jaar bekend om voor de komende drie jaar, 2016, 2017 en 2018 in totaal 30 miljoen euro vrij te maken voor extra plaatsen in het Nederlandstalig basisonderwijs in Brussel. Omgerekend gaat dat over één vijfde van het totale Vlaamse budget voor uitbreiding in het basisonderwijs in de komende drie jaar. Vandaag wordt duidelijk dat met dit bedrag 13 concrete  projecten voor basis –en secundair onderwijs gerealiseerd zullen worden.

Na de bekendmaking van de subsidiebedragen in februari kreeg ook het Brusselse werkveld, samen met de VGC, de kans om tegen april 2016 concrete capaciteitsprojecten in kaart te brengen die realiseerbaar zijn tegen eind 2018. Hieruit selecteerde men nadien 13 projecten. Het gaat voornamelijk over projecten voor het basisonderwijs, maar ook, en dat is voor het eerst, voor het secundair onderwijs. De VGC zal voor sommige projecten ook nog bijkomende financiering voorzien.

Met de 30 miljoen euro aan extra middelen creëert de Vlaamse Gemeenschap tegen 2018 maar liefst 1971 plaatsen bij in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: 1511 in het basisonderwijs en 460 in het secundair onderwijs. Het is goed dat ook aandacht geschonken wordt aan het secundair onderwijs. Het capaciteitsprobleem stelt zich daar voorlopig nog niet, maar preventief handelen loont.

Met de goedkeuring van deze projecten zetten we met het Nederlandstalig onderwijs in Brussel een grote stap vooruit. Voor bijna 2000 ketjes betekent dit extra kansen op een goede opleiding. Nooit eerder werden op korte termijn zoveel extra plaatsen gecreëerd,” aldus Vlaams Parlementslid Joris Poschet.

Het grootste bedrag, om en bij de 8 miljoen euro, wordt geïnvesteerd in een nieuwe onderwijsinstelling op de site van de Kerk van Scheut. Het nagelnieuwe VGC-project rond Tienerscholen, waarbij de laatste graad van het basisonderwijs en de eerste graad van het secundair samen genomen worden, zal in deze nieuwe school uitgewerkt kunnen worden.

 “De Vlaamse Gemeenschap levert hiermee een inspanning om samen met de VGC de ambitie te bereiken het capaciteitstekort weg te werken. De snelle realiseerbaarheid van de projecten zal een belangrijke capaciteitswinst opleveren. Het is een voorbeeld van sterke samenwerking tussen de Vlaamse Gemeenschap en de VGC,” voegt Brussels Parlementslid Paul Delva nog toe.

 

Wie is Paul?

Paul Delva

Fractieleider CD&V Brussels Parlement
Raadslid Vlaamse Gemeenschapscommissie

Lombardstraat 57
1000 Brussel 

pdelva@bruparl.irisnet.be
+32 2 549 64 50

Twitter

Volg je me ook via sociale media?