2 februari 2016

Resolutie met aanbevelingen Paspartoe goedgekeurd

 

Eind vorig jaar werd een evaluatie van de Paspartoe uitgevoerd. We bespraken die in de commissie van de VGC. Op 2 februari 2016 keurden we in de Commissie Cultuur, Jeugd en Sport, unaniem een resolutie goed met aanbevelingen voor een hervorming van de Paspartoe. De Brusselse vrijetijdspas is aan enkele updates nodig en die werden nu concreet beschreven.

De elementen die wij in het voorstel extra belichtten zijn aanpassingen voor groepen en scholen enerzijds en studenten anderzijds. We weten dat er vroeger veel meer verenigingen en scholen deelnamen aan culturele activiteiten. Dat is nu anders en moeten we aanpakken. CD&V hamert op de ontwikkeling van een groepspas. Met deze groepspas moet het mogelijk zijn voor verenigingen om meerdere keren per jaar aan cultuur te doen. Momenteel is dat gelimiteerd tot één keer. Ook cultuurparticipatie binnen schoolverband moet worden gemaximaliseerd.

Een andere bevinding uit de evaluatie van de Paspartoe was dat studenten er amper gebruik van maakten. Ze zijn echter een zeer belangrijke doelgroep. CD&V is vragende partij voor een uitgewerkte communicatielijn en specifieke spaarvoordelen en –acties voor de Brusselse student.

Verder willen we inzetten op een betere en meer op het doelpubliek afgestemde communicatie. Momenteel staat die immers nog niet op punt. Het grote doel is en blijft de toeleiding naar cultuur te faciliteren voor alle Brusselaars.

Van zodra beschikbaar zal de resolutie ook hier te vinden zijn.

 

 

Wie is Paul?

Paul Delva

Fractieleider CD&V Brussels Parlement
Raadslid Vlaamse Gemeenschapscommissie

Lombardstraat 57
1000 Brussel 

pdelva@bruparl.irisnet.be
+32 2 549 64 50

Twitter

Volg je me ook via sociale media?