14 december 2015

Renovatie Leopold II-tunnel kost 30 jaar lang 22 miljoen euro per jaar

 

“De Brusselse Regering besliste dàt de tunnel gerenoveerd zal worden, en lichtte meteen ook toe op welke manier: tussen midden 2018 en midden 2021 zal de tunnel in de schoolvakanties en ’s nachts (tussen 22u en 6u) gesloten zijn voor de renovatiewerken,” aldus Paul Delva, fractieleider voor CD&V, die minister van Mobiliteit Smet hierover ondervroeg.

De renovatie van de Leopold II-tunnel staat al enige tijd op de politieke agenda in Brussel. Het oplapwerk waar de tunnel vandaag mee onderhouden wordt, kan immers niet blijven duren. Hoe en wanneer die renovatie er zou komen, was tot voor kort een groot vraagteken.

Verschillende renovatiescenario’s lagen op tafel: van een volledige sluiting tijdens de duur van de renovatie tot een gedeeltelijke. Een scenario met een gedeeltelijke sluiting heeft veruit de grootste voorkeur. Hierbij zou nog wel de keuze gemaakt moeten worden tussen nacht- en weekendwerk in de hele tunnel, of een alternerende sluiting van de tunnelhelften.

De regering heeft nu de knoop doorgehakt. Op mijn parlementaire vraag in de commissie Mobiliteit van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement, antwoordde minister van Mobiliteit Smet dat de renovatiewerken zullen gebeuren tijdens de schoolvakanties en ’s nachts (tussen 22u en 6u). Op die momenten zal de tunnel dus helemaal gesloten zijn. Buiten de schoolvakanties zal de tunnel overdag gewoon open zijn, zowel in de week als in het weekend. De minister verwacht dat de werken kunnen starten midden 2018, en minstens 3 jaar zullen duren. De werken zullen gefinancierd worden via een publiek-private samenwerking, gespreid over 30 jaar.

De eigenlijke renovatie zal ongeveer 150  miljoen euro kosten. Wanneer ook de onderhoudskosten in rekening genomen worden, spreken we over een kost van 22 miljoen euro per jaar, gedurende 30 jaar. Misschien komt er ook nog een eenmalige kost van 30 miljoen euro bij om de tunnel waterdicht te maken. Het onderzoek naar de huidige waterlekken loopt momenteel nog.

Op de vraag of er effectief een “tunneltol” zal geheven worden, antwoordde de minister dat dat tot de mogelijkheden behoort, maar dat die dan door iedereen betaald zal moeten worden.

“De lang verhoopte renovatie van de langste tunnel van het land is met deze beslissing een grote stap dichterbij gekomen. We weten nu waar we voor staan. Het komt er nu op aan met de MIVB, De Lijn en de NMBS, en de betrokken gemeenten een goed mobiliteitsalternatief voor te bereiden, zowel voor de Brusselaars als voor de vele pendelaars,” zegt Paul Delva, fractieleider voor CD&V in het Brussels Parlement. 

 

Wie is Paul?

Paul Delva

Fractieleider CD&V Brussels Parlement
Raadslid Vlaamse Gemeenschapscommissie

Lombardstraat 57
1000 Brussel 

pdelva@bruparl.irisnet.be
+32 2 549 64 50

Twitter

Volg je me ook via sociale media?