2 februari 2016

Rekeningen 2015 van Sint-Lambrechts-Woluwe in het gedrang na flagrante overtredingen taalwetgeving

 

Paul Delva, fractievoorzitter voor CD&V, heeft de Brusselse Minister-President Rudi Vervoort in de commissie binnenlandse zaken ondervraagd over de blijvende verspreiding van eentalige gemeentelijke publicaties in Sint-Lambrechts-Woluwe.

De Minister-President heeft vroeger al erkend dat dit een inbreuk is op de taalwetgeving. Hij stuurde eerder een brief naar het gemeentebestuur om aan te dringen deze situatie recht te trekken. Toch blijven alle inwoners in de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe een eentalig Franstalig blad in de bus krijgen. De Nederlandstaligen krijgen daarnaast een eigen boekje met een andere inhoud.

Omdat deze situatie blijft duren en er veel klachten zijn over de gemeentelijke publicatie, heeft Paul Delva nogmaals bij de Minister-President aangedrongen om paal en perk te stellen aan deze zware inbreuk. De gemeentelijke communicatie in het Brussels Gewest moet immers tweetalig zijn, en exact dezelfde inhoud hebben. De taalwetgeving laat geen ruimte voor interpretatie toe.  

 

De Minister-President sprak in zijn antwoord over de rekeningen 2015 van de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe, en meer bepaald de posten die betrekking hebben op de gemeentelijke publicatie. Van zodra hij de rekeningen van de gemeente zal ontvangen, en na advies van de administratie, zal hij deze posten niet goedkeuren omdat de gemeente de taalwetgeving niet naleeft. “De veelvuldige en ontoelaatbare inbreuken op de taalwetgeving blijven dus niet ongestraft. Laat dit nogmaals een krachtig signaal zijn voor het onwillige gemeentebestuur van Sint-Lambrechts-Woluwe.”

Rekeningen 2015 van Sint-Lambrechts-Woluwe in het gedrang na flagrante overtredingen taalwetgeving

 

Wie is Paul?

Paul Delva

Fractieleider CD&V Brussels Parlement
Raadslid Vlaamse Gemeenschapscommissie

Lombardstraat 57
1000 Brussel 

pdelva@bruparl.irisnet.be
+32 2 549 64 50

Twitter

Volg je me ook via sociale media?