20 november 2015

Pleidooi voor veiliger Brussel

 

 

 

De veiligheid in Brussel is nu vooral gebaat bij een fusie van de politiezones en een versterkte samenwerking met het federale niveau. 

Na de vreselijke aanslagen in Parijs en de duidelijke link met Brussel staat de gebrekkige coördinatie van het Brusselse veiligheidsbeleid opnieuw in het brandpunt van de belangstelling. CD&V-Brussel herhaalt daarom zijn pleidooi voor een fusie van de 6 Brusselse politiezones én voor een sterker coördinerende rol van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Om de specifieke veiligheidsproblemen in Brussel aan te pakken, is bovendien ook een versterkte samenwerking met het federale niveau nodig. CD&V-Brussel is daarom voorstander van de aanstelling van een hoge federale coördinatieambtenaar, bijvoorbeeld een regeringscommissaris, die een coördinerende bevoegdheid krijgt inzake openbare veiligheid in Brussel. Deze persoon moet een beroep kunnen doen op de federale diensten (federale politie, staatsveiligheid en douane) en op de eengemaakte Brusselse politiediensten  (in samenspraak met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest).

'Hotspot for terrorism', 'Europe's terror weak spot', 'la capitale jihadiste de l'Europe'. De internationale media waren na de gebeurtenissen in Parijs niet bepaald mals voor de rol van Brussel. Vrijwel meteen na de aanslagen werd immers pijnlijk duidelijk dat er opnieuw een link was met Brussel.

Of deze internationale kritieken op onze hoofdstad allemaal even terecht en/of genuanceerd zijn, daarover valt te discussiëren. We weten immers allemaal hoe veelzijdig het probleem is. Ook weten we dat een louter veiligheidsdiscours niet volstaat. Maar desondanks mogen we niet blind blijven voor de gebrekkige coördinatie van het Brusselse veiligheidsbeleid. 

Fusie

De voorbije dagen gingen daarom opnieuw stemmen op om de 6 Brusselse politiezones te fuseren. Ook CD&V-Brussel is al jarenlang voorstander van zo'n fusie, weliswaar met stevige lokale antennes in de Brusselse wijken. Dit zal immers zorgen voor zowel een noodzakelijke schaalvergroting als voor een even noodzakelijke nabijheidpolitie. Zo’n eengemaakte Brusselse politiedienst, onder leiding van de Brusselse minister-president, kan dus een efficiënt antwoord bieden op de dagdagelijkse criminaliteit in onze hoofdstad.  

Een fusie van de 6 politiezones heeft trouwens nog een ander belangrijk voordeel: het maakt extra financiële middelen vrij omwille van de gerealiseerde schaalvoordelen.  Dit is een belangrijk gegeven, want de voorbije dagen hebben diverse politici gevraagd om extra geld voor de Brusselse politie.

Een ander belangrijk punt is om het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een meer coördinerende rol te laten spelen op het vlak van het preventieve veiligheidsbeleid. Ook dit kan rekenen op de steun van CD&V-Brussel, dit was trouwens ook afgesproken in het kader van de 6de staatshervorming. Het Gewest moet er immers over waken dat er op deze domeinen een coherente politiek wordt gevoerd. Denk maar aan het vlotter uitwisselen van goede praktijken die in het buitenland (zoals New York) hun nut al ruimschoots bewezen.

Internationale hoofdstad

Maar om aan de huidige problemen het hoofd te kunnen bieden, is meer nodig. Een nauwere, meer structurele samenwerking met het federaal niveau lijkt ons van cruciaal belang. Op dit vlak lijkt het (veiligheid)schoentje te knellen. Als nationale, Europese en internationale hoofdstad wordt Brussel immers geconfronteerd met bijzondere veiligheidsopdrachten: de controle op wie aanwezig is in Brussel, de bestrijding van illegale wapenhandel en van andere vormen van georganiseerde misdaad, de ontmanteling van terroristische en andere subversieve groepen, het steunen van de civiele defensie (bescherming van de burgers bij grote aanslagen of rampen) én het tegengaan van de recrutering van mensen om tegen onze beschaving te gaan vechten.  

Deze problemen overstijgen de schaal van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Daarom is een versterkte samenwerking nodig met het federale niveau. Net daarom pleit CD&V voor de aanstelling van een hoge federale coördinatieambtenaar, bijvoorbeeld een federale regeringscommissaris.

Buitenlandse voorbeelden tonen aan dat zo’n federaal ambtenaar een echte meerwaarde kan zijn. In Parijs is de ‘Préfet de Police’ zo’n type regeringscommissaris die rechtstreeks ressorteert onder de Franse Minister van Binnenlandse Zaken, en dus niet valt onder de burgemeester van Parijs. Dit laat hem toe om een sterke coördinerende rol op te nemen. Niettemin blijven de lokale besturen in Parijs hun rol spelen op het vlak van dagdagelijks preventie- en veiligheidsbeleid.

Kortom, de veiligheid in Brussel is nu vooral gebaat met een fusie van de 6 politiezones, met een sterke (preventie)rol voor de Brusselse minister-president en met een versterkte samenwerking met het federale niveau! 


Brigitte Grouwels, Brussels parlementslid en senator

Paul Delva, Brussels parlementslid  

Joris Poschet, Vlaams parlementslid

 

Wie is Paul?

Paul Delva

Fractieleider CD&V Brussels Parlement
Raadslid Vlaamse Gemeenschapscommissie

Lombardstraat 57
1000 Brussel 

pdelva@bruparl.irisnet.be
+32 2 549 64 50

Twitter

Volg je me ook via sociale media?