Brusselse brandweer doet tien interventies per dag in de rand 23 januari 2016

 
In 2015 staken de Brusselse brandweerwagens en ziekenwagens in totaal 3.758 keer de gewestgrens over om hulp te bieden in de rand. Vanaf begin vorig jaar wordt elke interventie van de Brusselse Dienst Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp in de rand gefactureerd aan de betrokken gemeente. Voor de tussenkomsten van de Brusselse brandweer moesten de randgemeenten in totaal 19.840 euro betalen. "Als we de berekening maken dan gaat het over gemiddeld zo'n 10 interventies per dag. Het is goed dat deze hulpverlening in de rand wordt gefactureerd. Het gaat tenslotte over vrij veel tussenkomsten", aldus CD&V-fractievoorzitter Paul Delva.  Lees meer
 
 

Te vroeg om impact taxshift op gemeenten te meten 16 januari 2016

 
Het Brussels Parlement debatteerde vrijdag 15 januari over de gevolgen van de federale taxshift op de financiën van de Brusselse gemeenten. De federale maatregelen verlagen onder andere de personenbelastingen, maar zetten ook in op jobcreatie. Namens de CD&V fractie zette Paul Delva, fractievoorzitter voor CD&V, de bewering van een aantal partijen dat de gemeenten zware verliezen zullen lijden, in een ruimer en correcter perspectief. Lees meer
 
 

Laat Brussel bruggenbouwer zijn! 13 januari 2016

 
Brussel, het Venetië van het noorden.” Niet echt iets dat je in toeristische gidsen leest. Nochtans, net als de lagunestad is ook Brussel niet meer dan een verzameling (spreekwoordelijke) stadseilandjes. In de oude Dogestad verplaatst men zich op het water, of, nog vaker, te voet. De vele honderden eilanden worden er verbonden met voetgangersbruggen van waarop je de meest verrassende en wonderbaarlijke uitzichten op de Venetiaanse palazzi en kanalen hebt. Lees meer
 
 

Renovatie Leopold II-tunnel kost 30 jaar lang 22 miljoen euro per jaar 14 december 2015

 
“De Brusselse Regering besliste dàt de tunnel gerenoveerd zal worden, en lichtte meteen ook toe op welke manier: tussen midden 2018 en midden 2021 zal de tunnel in de schoolvakanties en ’s nachts (tussen 22u en 6u) gesloten zijn voor de renovatiewerken,” aldus Paul Delva, fractieleider voor CD&V, die minister van Mobiliteit Smet hierover ondervroeg. Lees meer
 
 

VGC en COCOF bouwen bruggen in cultuur-, jeugd- en sportbeleid 2 december 2015

 
Er zal op korte termijn meer samenwerking tussen Nederlandstaligen en Franstaligen in Brussel op touw gezet worden op vlak van cultuur-, jeugd -en sportbeleid. Dat bevestigde VGC-collegelid Pascal Smet op een parlementaire vraag van Paul Delva in de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie. Die vraag kwam er naar aanleiding van het cultureel samenwerkingsakkoord tussen de Vlaamse en de Franse Gemeenschap. Lees meer
 
 

Pagina's

 

Wie is Paul?

Paul Delva

Fractieleider CD&V Brussels Parlement
Raadslid Vlaamse Gemeenschapscommissie

Lombardstraat 57
1000 Brussel 

pdelva@bruparl.irisnet.be
+32 2 549 64 50

Twitter

Volg je me ook via sociale media?