Reactie op opiniestuk DS. 16 mei 2016

 
Ik kreeg, soms ook uit onverwacte hoek, tal van positieve reacties op mijn opiniestuk in De Standaard van donderdag jl. Lees meer
 
 

Allen terug katholiek? 13 mei 2016

 
Zelden iemand zoveel nagels met koppen weten slaan als Didier Pollefeyt, de vicerector onderwijs aan de KU Leuven (DS 12 mei). Over het gepolariseerde debat naar aanleiding van de katholieke dialoogscholen stelt hij dat de storm van kritiek er kwam door de manier waarop het voorstel werden 'geïslamiseerd'. En hij vraagt zich af 'wat de N-VA onder katholiek verstaat. Dat lijkt voor die partij een synoniem voor anti-islam'. Lees meer
 
 

Brussel is geen eiland: we hebben Vlaanderen en Wallonië nodig 8 mei 2016

 
Het voorstel om de gemeenschapscommissies af te schaffen is ‘une fausse bonne idée’. Laurette Onkelinx’ voorstel is dan ook een schijnmanoeuvre om niet over echte Brusselse hervormingen te moeten praten. De partij CD&V zegt dan ook duidelijk ‘neen’ tegen het voorstel van Brussels PS kopstuk Onkelinx. Lees meer
 
 

Gebruik het Engels als onthaaltaal in de Brusselse overheidsdiensten 22 april 2016

 
Gebruik het Engels als onthaaltaal in de Brusselse overheidsdiensten. Maak een digitaal bedrijfsplatform waar alle informatie voor bedrijven ook in het Engels beschikbaar is. Het zijn maar enkele voorstellen die de Brusselse CD&V-parlementsleden Brigitte Grouwels en Paul Delva op tafel leggen om de internationale aantrekkelijkheid van Brussel opnieuw te vergroten. De CD&V-fractie in het Brussels parlement heeft over deze voorstellen ook parlementaire initiatieven klaar.  Lees meer
 
 

Pistes voor de economische heropstanding van Brussel 22 april 2016

 
In de commissie Economie van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement vond op 21 april een debat plaats over de economische gevolgen van de aanslagen van 22 maart in Brussel. De gevolgen van de aanslagen op de Brusselse economie zijn dramatisch. Brussel heeft vandaag het imago een gevaarlijke en onbereikbare stad te zijn. Gevaarlijk, na de aanslagen van 22 maart én de Brusselse lockdown na de aanslagen in Parijs. Onbereikbaar, na de tunnelsaga, het sluiten van de metro na de aanslagen, en de onhandige invoering van de voetgangerszone. Lees meer
 
 

Pagina's

 

Wie is Paul?

Paul Delva

Fractieleider CD&V Brussels Parlement
Raadslid Vlaamse Gemeenschapscommissie

Lombardstraat 57
1000 Brussel 

pdelva@bruparl.irisnet.be
+32 2 549 64 50

Twitter

Volg je me ook via sociale media?