A bike! A bike! My kingdom for a bike! 15 mei 2017

 
In de jaarlijkse Week van de Zwakke Weggebruiker stimuleren we mensen om de auto in te ruilen voor de fiets of om te voet te gaan. Officieel is de Week van de Zwakke Weggebruiker nu voorbij, maar voor mij mag die week een heel jaar duren. Maar om in Brussel meer mensen op de fiets te krijgen, moeten we niet alleen inzetten op een betere fietsinfrastructuur, maar evenzeer op minder gemotoriseerd verkeer. Steeds meer Brusselaars nemen de fiets. Dat is een bijzonder bemoedigende vaststelling. Maar tegelijk krijgt onze hoofdstad elke dag opnieuw gigantisch veel auto’s te slikken. Het stimuleren van de fiets, zonder een afradend beleid om voor elke verplaatsing de auto te nemen, is als dweilen met de kraan open. Lees meer
 
 

Verplichte inburgering mijlpaal voor Brussel 23 maart 2017

 
Na jaren van afwegen en bestuderen bereiken we vandaag in Brussel een mijlpaal. Er wordt werk gemaakt van een inburgeringstraject in Brussel, met een verplichtend karakter. Dit werd beslist in de commissie Sociale Zaken van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie in het Brussels Parlement. De CD&V-fractieleden Paul Delva en Brigitte Grouwels zijn verheugd met deze historische stap voor het inburgeringsbeleid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De CD&V-fractie legt voorts de klemtoon op 3 zaken die zeker meegenomen moeten worden in de uitvoeringsbesluiten en verdere stappen die zullen worden genomen. (i) De inburgeraars moet de keuzevrijheid behouden tussen een Nederlandstalig en een Franstalig traject; (ii) ook mensen die naar België komen in het kader van gezinshereniging moeten een inburgeringstraject volgen; en (iii) er dient uiteraard voldoende aanbod te kunnen gegarandeerd worden.  Lees meer
 
 

Helaas geen ordonnantie voor pop-up stores in Brussel 6 februari 2017

 
De laatste jaren verschijnen ze, ook in Brussel, meer en meer in het straatbeeld: de pop-upstores. Winkels die zich tijdelijk in een leegstaand pand vestigen om nieuwe merken of producten uit te testen. Pop-upstores bieden tal van voordelen. Enerzijds is een pop-upstore in het voordeel van de eigenaar van het pand, want hij krijgt hiermee huurinkomsten. Anderzijds biedt het concept ook kansen voor de uitbater van de pop-upstore, want hij kan met weinig middelen zijn product uittesten. Lees meer
 
 

Montgomery moet veiliger worden voor fietsers 27 januari 2017

 
De beste manier om meer mensen op de fiets te krijgen in Brussel, is zorgen voor goede en veilige fietspaden. Hiervoor zijn niet per definitie gloednieuwe fietstrajecten nodig. Ook door relatief kleine ingrepen kan de veiligheid voor fietsers aanzienlijk vergroot worden. In Brussel zijn er echter nog te veel niet-aaneengesloten fietspaden. Ter hoogte van deze fietspadhiaten worden fietsers gedwongen om onveilige manoeuvres te maken. Lees meer
 
 

Tussentijdse balans voor mobiliteit in Brussel: wanneer slaat de turbo aan? 13 januari 2017

 
Halverwege de legislatuur is een geschikt moment om de balans op te maken van het Brussels mobiliteitsbeleid: heel wat grote projecten van de Brusselse regering staan in de steigers, maar om tegen het einde van de rit een mooi rapport te kunnen voorleggen, wordt het tijd dat de turbo aanslaat - met als belangrijke voetnoot dat enkele cruciale beleidsaspecten aan het Brusselse niveau ontsnappen: de vooruitgang van het GEN, het statuut van de bedrijfswagens, de uitbouw van transitparkings in de twee andere gewesten… Ook op al deze vlakken mag het gaspedaal (of beter: het elektrische pedaal) nu ingedrukt worden.   Lees meer
 
 

Pagina's

 

Wie is Paul?

Paul Delva

Fractieleider CD&V Brussels Parlement
Raadslid Vlaamse Gemeenschapscommissie

Lombardstraat 57
1000 Brussel 

pdelva@bruparl.irisnet.be
+32 2 549 64 50

Twitter

Volg je me ook via sociale media?