Milieuzorg op school in de lift. 13 november 2013

 
83 procent van de Nederlandstalige basisscholen in het Brussels Gewest heeft een MOS-milieubeleidsverklaring getekend. Daarmee scoren de Nederlandstalige scholen in Brussel beter dan de scholen in Vlaanderen. Bianca en ikzelf vroegen hierover cijfers op bij Vlaams minister van Leefmilieu Schauvliege en VGC-collegevoorzitter Guy Vanhengel. Lees meer
 
 

Doorbraak in preventieve darmkankerscreening! 7 november 2013

 
De Vlaamse en de Franse gemeenschap enerzijds en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) anderzijds zullen gegevens uitwisselen in functie van een optimale opvolging van preventieve darmkankerscreening in Brussel. Alle Brusselaars die in aanmerking komen voor deze screening, zullen hierover een tweetalige brief ontvangen van de GGC. Ze zullen kunnen kiezen tussen de opsporingstests van de Vlaamse of Franse Gemeenschap. Ik stelde hierover in commissie Welzijn van het Vlaams Parlement aan Jo Vandeurzen (CD&V), Vlaams Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, een vraag. Het antwoord stemde me oprecht tevreden : de twee Gemeenschappen en de GGC slaan de handen in elkaar om de Brusselaars zo goed mogelijk vooruit te helpen. Een voorbeeld dat navolging verdient…   Lees meer
 
 

Terugblik: Koen Geens 6 november 2013

 
Enkele keren per jaar nodig ik een prominente figuur bij ons thuis uit voor een aangename en gezellige gespreksavond. Natuurlijk komt Brussel ook aan bod op deze avonden. Op 5 november was Minister van Financiën Koen Geens bij me te gast. Het werd een boeiende avond met een geïnteresseerd publiek. Hij verkondigde o.a. zijn geloof in de toekomst van een warm Brussel, dat open staat voor de wereld. Thanks, Koen Geens ! Lees meer
 
 

Pagina's

 

Identiteitskaart

Paul Delva

Fractieleider CD&V Brussels Parlement
Raadslid Vlaamse Gemeenschapscommissie

Lombardstraat 57
1000 Brussel 

pdelva@bruparl.irisnet.be
+32 2 549 64 50

Twitter

Volg je me ook via sociale media?