Actiris zal begeleiding van, en controle op werkzoekenden strikt scheiden 16 november 2014

 
“Actiris bereidt zich volop voor om voortaan ook het sollicitatiegedrag van werkzoekenden te controleren.” Dat bleek na mijn interpellatie aan Brussels minister voor tewerkstelling Didier Gosuin.  Lees meer
 
 

Brussel studentenstad 7 november 2014

 
Na mijn interpellatie in de plenaire vergadering van de raad van de VGC over nieuwe initiatieven voor Brusselse studenten aan kersvers collegelid voor Studentenzaken Guy Vanhengel (OpenVLD) werd duidelijk dat in de komende legislatuur maar liefst 10 Brusselse wijken meer zullen worden uitgebouwd op de noden van studenten.  Lees meer
 
 

Cultuur (grote C) of oppositie (kleine o)? 29 oktober 2014

 
Dallasaflevering 358. Daar zouden we al aanbeland zijn in de zogenaamde ‘soap Musea Hedendaagse en Moderne Kunst’ in Brussel. Dat beweren tenminste twee N-VA’ers in een recent opiniestuk. Ze onderkennen de noodzaak aan  een nieuw project voor de kanaalzone maar geven geen enkel concreet voorstel. Wij, Brusselse CD&V’ers, kiezen resoluut voor de uitbouw van een nieuw museum aan het kanaal. Lees meer
 
 

Naar een ander loopbaanmodel 23 oktober 2014

 
België is een land van dialoog. En van sociale dialoog. België kent een model van arbeidsreglementering waarbij overheid, werkgevers en werknemers samen tot collectieve arbeidsovereenkomsten (CAO’s) komen. De Belgische structuur van arbeidsverloning weerspiegelt de manier waarop er door overleg met de sociale partners tot een compromis wordt gekomen, met garanties voor werkgevers en werknemers. Het historisch gegroeide model voorziet vaak een baremiek systeem op basis van de anciënniteit van een werknemer. De looncurve kent dus over de jaren heen een lineaire stijging: hoe langer een werknemer in dienst is (en dus hoe meer anciënniteit hij of zij heeft), hoe hoger het loon. Lees meer
 
 

Ziekteverzuim lager in Brussel dan Vlaanderen 7 mei 2014

 
Het ziekteverzuimpercentage van de leerkrachten in de Nederlandstalige scholen in Brussel blijft lager liggen dan in de rest van Vlaanderen. Cijfers uit een antwoord van de minister voor Onderwijs, Pascal Smet, op een parlementaire vraag van Vlaams parlementslid Paul Delva (CD&V) bevestigen dat. Wanneer we de vergelijking maken met andere Vlaamse centrumsteden zoals Antwerpen en Gent, zien we dat ook in die vergelijking Brussel meestal beter scoort. De cijfers liggen in de lijn met die van vorig jaar, maar deze nieuwe percentages zorgen voor een positieve tendens in de vergelijking. Lees meer
 
 

Pagina's

 

Wie is Paul?

Paul Delva

Fractieleider CD&V Brussels Parlement
Raadslid Vlaamse Gemeenschapscommissie

Lombardstraat 57
1000 Brussel 

pdelva@bruparl.irisnet.be
+32 2 549 64 50

Twitter

Volg je me ook via sociale media?