Ziekteverzuim lager in Brussel dan Vlaanderen 7 mei 2014

 
Het ziekteverzuimpercentage van de leerkrachten in de Nederlandstalige scholen in Brussel blijft lager liggen dan in de rest van Vlaanderen. Cijfers uit een antwoord van de minister voor Onderwijs, Pascal Smet, op een parlementaire vraag van Vlaams parlementslid Paul Delva (CD&V) bevestigen dat. Wanneer we de vergelijking maken met andere Vlaamse centrumsteden zoals Antwerpen en Gent, zien we dat ook in die vergelijking Brussel meestal beter scoort. De cijfers liggen in de lijn met die van vorig jaar, maar deze nieuwe percentages zorgen voor een positieve tendens in de vergelijking. Lees meer
 
 

Voorrangsregels effectiever maken 28 april 2014

 
In plaats van de voorrangsregel af te schaffen pleiten we ervoor om de voorrang voor Nederlandstaligen effectiever te maken : “We stellen vast dat heel wat Nederlandstalige ouders hun kind niet in een school van keuze kunnen inschrijven. Zij moeten zich momenteel wenden tot een school in de Vlaamse Rand of tot een Franstalige school in Brussel. CD&V vindt zulke toestanden niet houdbaar: een peuter die zijn schoolloopbaan moet aanvatten in een anderstalige klasgroep; ouders die twee maal daags het fileleed trotseren om hun kinderen naar een Vlaamse randgemeente te voeren,… Dit is niet de manier waarop we de Nederlandstalige middenklasse in de stad gaan houden.”  Lees meer
 
 

VGC zal belofte over Muntpunt moeten nakomen 24 april 2014

 
Na het bijeenroepen van een extra commissie Brussel door mijn vraag om uitleg over de financiële situatie van Muntpunt heeft minister Pascal Smet (SP.A) het onderwerp op de agenda van het college van de Vlaamse Gemeenschapscommissie geplaatst.  Lees meer
 
 

VGC-investeringen voor schoolprojecten verdubbelen 20 maart 2014

 
Tussen 2010 en 2015 voorziet de Vlaamse Gemeenschapscommissie 145 miljoen euro voor investeringen in onderwijsprojecten. Dat is meer dan het dubbele dan de 70 miljoen euro die de VGC aan investeringskredieten voorzag in de periode 2006 – 2010, zo blijkt uit cijfers van VGC-Collegevoorzitter Guy Vanhengel. Intussen worden de resultaten van deze investeringen zichtbaar op het terrein: sinds 2010 werden liefst 2.500 extra plaatsen gecreëerd in het basisonderwijs in Brussel.  Lees meer
 
 

Doorbraak in cohabitatie VDAB-Actiris 17 maart 2014

 
Wat de Vlaamse Regering betreft is er geen bezwaar meer voor een samenhuizing van de Brusselse afdeling van de Vlaamse arbeidsbemiddelingsorganisatie VDAB en de Brusselse evenknie Actiris. Dat bevestigde de Vlaamse minister van Werk vorige week in de commissie voor Werk van het Vlaams Parlement na een vraag om uitleg van Vlaams Parlementslid Paul Delva. De minister kijkt nu naar de Brusselse Regering voor een definitief standpunt. Lees meer
 
 

Pagina's

 

Wie is Paul?

Paul Delva

Fractieleider CD&V Brussels Parlement
Raadslid Vlaamse Gemeenschapscommissie

Lombardstraat 57
1000 Brussel 

pdelva@bruparl.irisnet.be
+32 2 549 64 50

Twitter

Volg je me ook via sociale media?