Vraag naar aanpassing inschrijvingsregels voor Brussel 31 maart 2015

 
De Open Vld-, CD&V-, sp.a- en Groen-fracties in het Brussels Parlement vragen aanpassing Vlaams Inschrijvingsdecreet   Voortaan moet in de voorrangsregels voor de inschrijving in het secundair onderwijs ook rekening worden gehouden met de schoolloopbaan van het kind. Daar wordt toe opgeroepen in een resolutie van Khadija Zamouri (Open Vld), mede ondertekend door Paul Delva (CD&V), Fouad Ahidar (sp.a) en Bruno De Lille. Lees meer
 
 

Brusselse Citroënsite: kansen voor stadsontwikkeling én participatie! 25 maart 2015

 
Brussels fractievoorzitter Paul Delva (CD&V) interpelleerde Minister-President Rudi Vervoort (PS) over de aankoop van het Citroëngebouw aan de Sainctelettesquare. De aankoop werd al bij de opmaak van het regeerakkoord aangekondigd, en wordt nu gerealiseerd. Omwille van de unieke erfgoedwaarde van dit gebouw en de unieke locatie, een knooppunt van breuklijnen met grote nood aan een gedurfde stadsontwikkeling, vindt CD&V het een goede zaak dat de Brusselse Regering overgaat tot de aankoop ervan. Ook positief is dat de Franse autogroep PSA actief zal blijven in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, meer bepaald op een stuk van de TACT-site aan het kanaal. Lees meer
 
 

Sluiting diplomatieke posten: tot 40.000 euro voor Brussel 22 maart 2015

 
Eind vorig jaar besliste de federale regering wegens besparingen om een aantal ambassades en consulaten-generaal te sluiten. Ik ondervroeg daarom de Brusselse staatsecretaris Cécile Jodogne over de gevolgen van de sluitingen voor het Brussels Hoofdstedelijke Gewest. Een aantal diplomatieke posten huisvesten immers ook vertegenwoordigers van ons gewest.  Lees meer
 
 

VGC zet jaarlijks 28.000 euro in op Jongerenfonds! 10 maart 2015

 
Dit jaar nog lanceert de Vlaamse Gemeenschapscommissie haar nieuwe Jongerenfonds. De bedoeling van het nieuwe fonds is om geëngageerde jongeren een duwtje in de rug te geven. Brusselse jongeren zullen binnen het Jongerenfonds hun vernieuwend wijkproject, lumineus idee of een creatief hersenspinsel kunnen voorstellen.  Jaarlijks zal om en bij de 28.000 euro kunnen worden verdeeld, dat bevestigde VGC-collegelid bevoegd voor Jeugd Pascal Smet (SP.A) op een vraag van Brussels Fractievoorzitter Paul Delva (CD&V). Lees meer
 
 

Brussel en Europa pompen samen 100 miljoen euro zuurstof in jongerentewerkstelling 6 februari 2015

 
Zowel Europa als Brussel investeren bijna 50 miljoen euro in de Brusselse tewerkstelling. Hiervoor diende Brussel een project in bij het Europees Sociaal Fonds. De Brusselse middelen werden reeds ingeschreven in de begroting. Europa zet nu het licht op groen voor deze investering. Dat antwoordde minister voor werk Gosuin (FDF) op mijn vraag in de commissie eerder deze week. Lees meer
 
 

Pagina's

 

Wie is Paul?

Paul Delva

Fractieleider CD&V Brussels Parlement
Raadslid Vlaamse Gemeenschapscommissie

Lombardstraat 57
1000 Brussel 

pdelva@bruparl.irisnet.be
+32 2 549 64 50

Twitter

Volg je me ook via sociale media?