Strategie 2025: Brussel en Vlaanderen vinden elkaar wel! 19 juni 2015

 
Het Brusselse Marshallplan (“Strategie 2025”) is veel meer dan een wirwar van stuurcomités en werkgroepen, zoals sommigen beweren. Het zoekt concrete oplossingen voor de huidige economische paradox in Brussel. Vernieuwend is zeker dat ook de gemeenschappen (de Vlaamse en Franse) betrokken worden in dit plan. “Een visie die ik al jaren deel, aangezien je tewerkstelling en economie niet kan los schakelen van onderwijs en beroepsopleiding,” aldus Paul Delva. Lees meer
 
 

Metro, tram of bus nemen zal in Brussel alleen maar makkelijker worden... 15 juni 2015

 
In het buitenland bestaat al langer de mogelijkheid om contactloos te betalen met een betaalkaart. Deze tap-and-go betaalwijze komt erop neer dat een betaalkaart met een chip uitgerust wordt en dat een valideertoestel deze chip kan lezen. Om te betalen hoef je niet meer te doen dan je kaart tegen het valideertoestel te houden. Lees meer
 
 

'Gewest zal aanpak overlast prostitutie coördineren' 12 juni 2015

 
Naar aanleiding van een noodoproep van inwoners uit de Alhambrawijk interpelleerde ik in het Brussels Parlement Minister-President Vervoort over de aanpak van de overlast die prostitutie in bepaalde wijken in het Brussels Gewest veroorzaakt. Lees meer
 
 

Brussel maakt elektrische wagens fiscaal aantrekkelijk 11 juni 2015

 
De Brusselse regering engageerde zich in haar beleidsverklaring om het gebruik van elektrische wagens aan te moedigen. Dit kan onder meer via het fiscale beleid, zoals de tarieven van de belasting op inverkeerstelling (BIV). Deze belasting wordt gevorderd op het ogenblik van de inschrijving van een voertuig. Lees meer
 
 

Erkenning Armeense genocide 28 mei 2015

 
Samen met andere Brusselse volksvertegenwoordigers schreef ik een brief om aandacht te vestigen op een erkenning van de Armeense genocide. We brengen deze eis naar voren omdat ook wij beseffen hoe rechtstreeks en positief het effect van de erkenning van deze genocide door Turkije op de sociale samenhang zou zijn. Het omgekeerde voedt alleen maar argwaan en wantrouwen, om niet te spreken van het onvermijdelijk boemerangeffect van een in dergelijke mate vernederd collectief geheugen. Lees meer
 
 

Pagina's

 

Wie is Paul?

Paul Delva

Fractieleider CD&V Brussels Parlement
Raadslid Vlaamse Gemeenschapscommissie

Lombardstraat 57
1000 Brussel 

pdelva@bruparl.irisnet.be
+32 2 549 64 50

Twitter

Volg je me ook via sociale media?