27 januari 2017

Montgomery moet veiliger worden voor fietsers

 

De beste manier om meer mensen op de fiets te krijgen in Brussel, is zorgen voor goede en veilige fietspaden. Hiervoor zijn niet per definitie gloednieuwe fietstrajecten nodig. Ook door relatief kleine ingrepen kan de veiligheid voor fietsers aanzienlijk vergroot worden. In Brussel zijn er echter nog te veel niet-aaneengesloten fietspaden. Ter hoogte van deze fietspadhiaten worden fietsers gedwongen om onveilige manoeuvres te maken.

Van Leopoldsquare tot Merode

Het ontbreken van een fietspad tussen de Leopoldsquare en Merode is een van de belangrijkste hiaten in het Brusselse fietsnetwerk. Dit bevestigde minister Smet voor het zomerreces van 2016 in zijn antwoord op een parlementaire vraag van Paul Delva. Ondertussen is het ontwerpen van een aaneengesloten fietsverbinding tussen beide pleinen opgenomen in het fietspadenplan van de minister.

Rond Montgomery

De Montgomeryrotonde, gelegen tussen de Leopoldsquare en Merode, blijft evenwel een pijnpunt. De gemeente Etterbeek heeft ondertussen aan het Brussels Gewest gevraagd of de zuidkant van de Montgomeryrotonde Beperkt EenrichtingsVerkeer (BEV) kan worden. Dit zou betekenen dat eenrichtingsverkeer geldt voor gemotoriseerd verkeer, maar dat fietsen toegelaten is in beide richtingen. Zo kunnen fietsers zich sneller verplaatsen over de rotonde. Bovendien is oogcontact met autobestuurders gemakkelijker op plaatsen waar fietsers en auto’s in tegengestelde richting bewegen. Hierdoor verhoogt de verkeersveiligheid.

Parkeerplaatsen óf beperkt eenrichtingsverkeer

Aan de zuidkant van het Montgomeryrondpunt mag echter aan beide kanten geparkeerd worden. Dit bemoeilijkt de inrichting van beperkt eenrichtingsverkeer. Eind 2016 liet minister Smet alvast weten te werken aan een oplossing voor de onveilige situatie voor fietsers op de Montgomeryrotonde. Maar het is duidelijk dat er belangrijke keuzes gemaakt zullen moeten worden.

Delva (CD&V): “Fietsen in Brussel kán een snellere en veiligere manier zijn om zich door de stad te verplaatsen dan met de wagen. Het biedt bovendien een totaal andere kijk op onze mooie straten en pleinen. We moeten er dan ook alles aan doen dat fietsers niet alleen bezig moeten zijn met overleven, maar vooral ook met beleven. Brussel laat niet toe om overal volledig afgescheiden fietspaden aan te leggen, maar we kunnen op zijn minst zorgen voor aaneengesloten fietspaden.”

Zie hier het artikel dat Het Laatste Nieuws er aan wijdde. 

Paul Delva

Tags: 
 

Wie is Paul?

Paul Delva

Fractieleider CD&V Brussels Parlement
Raadslid Vlaamse Gemeenschapscommissie

Lombardstraat 57
1000 Brussel 

pdelva@bruparl.irisnet.be
+32 2 549 64 50

Twitter

Volg je me ook via sociale media?