20 oktober 2017

Minstens 9 verkeersongevallen met een elektrische fiets in 2016

 

Fietser betrokken bij een op de vijf verkeersongevallen in Brussel

Uit het antwoord op een parlementaire vraag van Paul Delva, fractieleider voor CD&V in het Brussels Parlement, blijkt dat in 2016 bij 715 van de 3878 verkeersincidenten in Brussel een fietser betrokken was. Dat is in bijna een op de vijf gevallen. In driekwart van de incidenten was de fietser een man, in de andere gevallen een vrouw. Twee incidenten kenden een dodelijke afloop.

 

Onderregistratie ongevallen met elektrische fiets

In de verkeersstatistieken worden sinds vorig jaar de ongevallen met elektrische fietsen apart opgelijst. In 2016 waren dit er 9. Dit is echter een onderregistratie omdat een onbepaald aantal ongevallen met elektrische fietsen als ‘normaal’ fietsongeval geregistreerd werd. De jongste fietser die betrokken was bij een verkeersincident met een elektrische fiets was tussen 13 en 15 jaar oud.

 

Delva (CD&V): “Met een stijgend aantal fietsers, stijgt helaas ook de kans op een fietsongeval. De elektrische fiets is een relatief nieuwe deelnemer aan het Brusselse verkeer en dus is er een verhoogd risico. De op til staande initiatieven met elektrische deelfietsen zullen alvast voor een grotere zichtbaarheid en vertrouwdheid zorgen. En de klemtoon op respect in het verkeer in verschillende campagnes en de vernieuwde rijopleiding van Staatssecretaris voor Verkeersveiligheid Bianca Debaets, draagt er verder toe bij om van fietsen een logische en veilige keuze te maken in Brussel. Maar de stijgende populariteit van de elektrische fiets is vooral een goede zaak voor de Brusselse mobiliteit. Het is vaak een goed alternatief voor de wagen en hoe lager we de autodruk in onze stad krijgen, hoe vlotter en veiliger het verkeer voor iedereen.”

 

Wie is Paul?

Paul Delva

Fractieleider CD&V Brussels Parlement
Raadslid Vlaamse Gemeenschapscommissie

Lombardstraat 57
1000 Brussel 

pdelva@bruparl.irisnet.be
+32 2 549 64 50

Twitter

Volg je me ook via sociale media?