26 oktober 2015

Hogere versnelling voor Strategie 2025?

 

Het Brussels Parlement debatteerde vorige vrijdag over de beleidsverklaring van de Brusselse regering. CD&V-fractievoorzitter Paul Delva benadrukte hierbij dat het Brussels Gewest verder werk moet maken van een coherente economische visie, en van consequente keuzes in bepaalde economische sectoren. Hij denkt o.a. aan de digitale economie en aan een milieuvriendelijke logistiek. De haven geniet hierbij een sleutelpositie.

Strategie 2025

De regering wil de economische sectoren ondersteunen die zorgen voor een kwalitatief job-potentieel voor de Brusselaars. In de recent opgestelde ‘Strategie 2025 voor Brussel’ worden hiertoe acht prioritaire domeinen opgelijst: toerisme en evenementen, gezondheid en sociale sector, leefmilieu, digitale economie, creatieve economie, industrieberoepen, beroepen in de voedingsindustrie, en erfgoedberoepen.

De beleidsverklaring die de Brusselse regering vorige week uitbracht, spreekt - terecht - uitgebreid over het vraagstuk van de tewerkstelling en de rationalisering van de Brusselse economische instrumenten en steunmaatregelen. De tekst rept echter niet of nauwelijks over bovenvermelde  economische sectoren. Vreemd, omdat een strategie slechts realiteit wordt via concrete acties.

E-commerce

Digitale economie is dus één van de acht prioritaire domeinen. En e-commerce is één van de belangrijke motoren van die digitale economie. Toch blijft het tot op vandaag gissen naar de stappen die de Brusselse regering zal nemen om de e-commerce te versterken.

Logistieke sector

De logistieke sector is een belangrijke bron van jobs voor laaggeschoolde werklozen. Brussel, met meer dan één miljoen inwoners, een waaier aan economische activiteiten, een internationale roeping bij uitstek, én groeiende toerismesector, heeft nood aan een moderne logistieke sector. Voor Brussel is de logistieke sector dus een aantrekkelijke bedrijfstak, op voorwaarde dat hoge, stedelijke milieustandaarden in acht worden genomen.

Omdat het goederentransport ook nauw verbonden is met de groei van de e-commerce, bevindt de logistieke sector zich op het kruispunt van industrieberoepen, digitale economie, en leefmilieu. En laat dit nu net drie prioritaire domeinen zijn van de Brusselse ‘Strategie 2025’.

Het Kanaal en de Haven van Brussel

Het Kanaal en de Haven van Brussel bekleden hierbij een sleutelpositie. Vandaag wordt het kanaal onderbenut in haar commerciële en industriële waarde. Het kan nochtans een belangrijke rol spelen in de distributie en de logistiek. Hiervoor moeten investeringen plaatsvinden in logistieke hotspots en distributiecentra. Bovendien biedt het water een waardig ecologisch alternatief voor het vervoer over de wegen. Binnen de herontwikkeling van het Kanaal moet dit aspect, naast andere, worden meegenomen.

 

 

Wie is Paul?

Paul Delva

Fractieleider CD&V Brussels Parlement
Raadslid Vlaamse Gemeenschapscommissie

Lombardstraat 57
1000 Brussel 

pdelva@bruparl.irisnet.be
+32 2 549 64 50

Twitter

Volg je me ook via sociale media?