6 februari 2017

Helaas geen ordonnantie voor pop-up stores in Brussel

 

De laatste jaren verschijnen ze, ook in Brussel, meer en meer in het straatbeeld: de pop-upstores. Winkels die zich tijdelijk in een leegstaand pand vestigen om nieuwe merken of producten uit te testen. Pop-upstores bieden tal van voordelen. Enerzijds is een pop-upstore in het voordeel van de eigenaar van het pand, want hij krijgt hiermee huurinkomsten. Anderzijds biedt het concept ook kansen voor de uitbater van de pop-upstore, want hij kan met weinig middelen zijn product uittesten. Bovendien vullen deze pop-upstores leegstaande winkelpanden, wat dan ten goede komt aan de aantrekkelijkheid van de handelsstraat of -wijk.

De huidige regeling van de handelshuur laat echter niet toe om voor zeer korte tijd een handelspand te huren. De handelshuurwet geeft stabiliteit omdat de huur voor tenminste 9 jaar is gegarandeerd, maar is niet langer aangepast aan de economische noden van vandaag. Het gevolg is dat er heel wat juridische onzekerheid in de sector van de pop-upstores heerst. “Daarom vroeg ik bevoegd Minister Gosuin om een aangepaste regeling uit te werken, net zoals Vlaanderen heeft gedaan met het zogenaamde pop-updecreet.”, aldus Paul Delva.

Het Vlaamse pop-updecreet laat toe een handelshuur af te sluiten voor minder dan een jaar. Een dergelijke regeling kan ook voor het Brussels Gewest worden uitgewerkt. Nu zoeken eigenaars van pop-upstores en huurders andere, creatieve oplossingen om een handelshuurovereenkomst af te sluiten. Maar Minister Gosuin is niet bereid iets te wijzigen. Hij wil de “doos van Pandora” niet openen, aldus de Minister. “Een gewest als Brussel waar handel zo’n belangrijke rol speelt in het economisch weefsel en waar nieuwe concepten kansen moeten krijgen, kan nochtans gebaat zijn bij een specifieke regeling voor pop-upstores.” vindt Paul Delva.

 

Wie is Paul?

Paul Delva

Fractieleider CD&V Brussels Parlement
Raadslid Vlaamse Gemeenschapscommissie

Lombardstraat 57
1000 Brussel 

pdelva@bruparl.irisnet.be
+32 2 549 64 50

Twitter

Volg je me ook via sociale media?