7 november 2013

Doorbraak in preventieve darmkankerscreening!

 

 De Vlaamse en de Franse gemeenschap enerzijds en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) anderzijds zullen gegevens uitwisselen in functie van een optimale opvolging van preventieve darmkankerscreening in Brussel. Alle Brusselaars die in aanmerking komen voor deze screening, zullen hierover een tweetalige brief ontvangen van de GGC. Ze zullen kunnen kiezen tussen de opsporingstests van de Vlaamse of Franse Gemeenschap. Ik stelde hierover in commissie Welzijn van het Vlaams Parlement aan Jo Vandeurzen (CD&V), Vlaams Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, een vraag. Het antwoord stemde me oprecht tevreden : de twee Gemeenschappen en de GGC slaan de handen in elkaar om de Brusselaars zo goed mogelijk vooruit te helpen. Een voorbeeld dat navolging verdient… 

 “Als de Vlaamse als de Franstalige overheid allebei een preventief onderzoek organiseren, moeten we zeker zijn dat ook alle Brusselaars bereikt worden,” aldus Delva. De Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) zal alle in aanmerking komende Brusselaars een tweetalige informatiebrief sturen waarin de tests kort worden toegelicht. De Franse en de Vlaamse Gemeenschap hanteren twee verschillende opsporingstests en voor inwoners van Brussel is het zo dat zij hier zelf kunnen kiezen voor één test.

 Een uitwisseling van gegevens van de Vlaamse en de Franse gemeenschap enerzijds en GGC anderzijds is hierbij noodzakelijk. Een voorstel voor een politiek akkoord over de uitwisseling van deze bevolkingsgegevens ligt momenteel voor bij de bevoegde ministers. Paul Delva besluit: “Ik ben zeer verheugd met het antwoord de minister. Het is echt essentieel dat we, b.v. inzake screenings, alle Brusselaars bereiken. Deze werkwijze is een precedent voor de manier waarop de twee gemeenschappen in Brussel, samen mét de GGC, hun verantwoordelijkheid opnemen voor alle inwoners van de stad.”

 

Wie is Paul?

Paul Delva

Fractieleider CD&V Brussels Parlement
Raadslid Vlaamse Gemeenschapscommissie

Lombardstraat 57
1000 Brussel 

pdelva@bruparl.irisnet.be
+32 2 549 64 50

Twitter

Volg je me ook via sociale media?