5 oktober 2016

Deze herfst nog parkeergeleidingssysteem in de Vijfhoek

 

 

Voor de zomer lanceerde Brussel Mobiliteit een stadsplannetje met daarop alle publieke

autoparkings in het centrum van Brussel, de haltes van het openbaar vervoer en de

Villo!-stations. De bedoeling was de bereikbaarheid van het stadscentrum, en in het

bijzonder de handelszaken, in de verf te zetten. “Bij het op de kaart zetten van de

publieke parkings lijkt het me onontbeerlijk om een goed parkeergeleidingssysteem op

poten te zetten om de leefbaarheid van het stadscentrum te blijven garanderen.

 

Parkeergeleidingssysteem in de herfst 2016

Minister van Mobiliteit Pascal Smet bevestigde nu in een antwoord op een parlementaire

vraag van Paul Delva dat er deze herfst nog een parkeergeleidingssysteem geïnstalleerd

wordt. Naast de statische bewegwijzering naar de parkings komen er dus ook

dynamische borden die chauffeurs zo snel mogelijk naar een vrije parkeerplaats sturen.

Gedaan dus met rondjes rijden op zoek naar een vrije parkeerplaats.

 

Uitrol in 2 fases

In een eerste fase wordt het systeem geïnstalleerd in de zone Vijfhoek en Kleine Ring. In

2017 volgt een uitbreiding naar vijf invalswegen naar Brussel: de Wetstraat, de

Louizalaan, de Jamarlaan, de Keizer Karellaan en de Groendreef.

De ruwe locaties voor de dynamische borden liggen al vast. Van zodra de technische

plaatsingsfiches klaar zijn, kan de aangeduide leverancier aan de slag. Ook de

gesprekken met de parkeerbedrijven zijn afgerond. Louter de handtekeningen moeten

nog volgen. Het totale kostenplaatje voor het parkeergeleidingssysteem wordt geraamd

op 4 miljoen euro.

 

Elektrisch busje in stadscentrum geschrapt

Om de toegankelijkheid van de autoluwe centrale lanen te blijven garanderen, werd in

het verleden onder meer aangekondigd dat er een elektrisch busje zou rijden op de

lanen. Uit het antwoord van de minister blijkt echter dat dit busje er, voorlopig althans,

niet komt omdat “er geen beschikbaar zijn op de markt”. Het stadscentrum moet

nochtans voor iedereen toegankelijk blijven. Ook voor mensen die moeilijker te been zijn.

Ik verwacht dan ook een valabel alternatief voor het busje.

Initiatieven als een stadsplan om mensen terug naar het centrum van Brussel

te brengen, verdienen onze steun. De noodkreet van de handelaars moet ernstig

genomen worden. De beste reclame voor een bereikbaar én leefbaar

stadscentrum is echter een goede parkeergeleiding die chauffeurs snel naar een

beschikbare parkeerplaats leidt, liefst van zodra ze het Brussels Gewest

binnenrijden. 

 

Paul Deva

 

Wie is Paul?

Paul Delva

Fractieleider CD&V Brussels Parlement
Raadslid Vlaamse Gemeenschapscommissie

Lombardstraat 57
1000 Brussel 

pdelva@bruparl.irisnet.be
+32 2 549 64 50

Twitter

Volg je me ook via sociale media?