19 februari 2016

CD&V Brussel feliciteert de Vlaamse Regering: samenwerken loont

 
 
Het Nederlandstalig onderwijs in Brussel krijgt een forse uitbreiding in schoolinfrastructuur. Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits maakt 30 miljoen euro vrij de komende drie jaar voor extra plaatsen in het Nederlandstalig basisonderwijs in Brussel. Dat is één vierde van het totale Vlaamse budget voor uitbreiding in het basisonderwijs. Gezien de grote noden in Brussel is dat geld meer dan welkom. CD&V Brussel feliciteert daarom minister Crevits en bij uitbreiding de hele Vlaamse Regering. Het komt er nu op aan om met deze middelen ook snel plaatsen te realiseren.
 
De Vlaamse investeringen zijn een antwoord op de sterk stijgende vraag in alle Nederlandstalige Brusselse scholen.
 
“Het is cruciaal om voldoende bijkomende plaatsen te voorzien in de Nederlandstalige basisscholen in Brussel. In de basisscholen is de nood namelijk het hoogst.  Het is onze bedoeling om kansen te creëren voor zoveel mogelijk Brusselaars. De investeringen in het onderwijs die de Vlaamse Regering vandaag aankondigt, zijn een grote stap in de goede richting”, aldus Vlaams parlementslid Joris Poschet.
 
De Vlaamse onderwijsinvesteringen voor het Brussels basisonderwijs bedragen 9,5 miljoen in 2016, 10 miljoen in 2017 en 10,5 miljoen in 2018. In totaal investeert de Vlaamse Regering de komende 3 jaar 30 miljoen euro in capaciteitsuitbreiding in het Nederlandstalig basisonderwijs in Brussel. 
 
Voor het jaar 2015 werd reeds 7 miljoen toegekend voor het Brussels basisonderwijs. Tot vandaag heeft minister Crevits in deze legislatuur al 37 miljoen euro vrijgemaakt voor extra capaciteit in Brussel. In de hele vorige legislatuur kreeg het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 34 miljoen euro van de toenmalige minister van onderwijs.
“Minister Crevits kiest voluit voor de toekomst van de Brusselaars. De Vlaamse gemeenschap neemt opnieuw haar verantwoordelijkheid in Brussel. Na de recent aangekondigde extra plaatsen in de Nederlandstalige kinderopvang in Brussel kan ik alleen maar besluiten dat Vlaanderen Brussel niet loslaat, maar net voluit inzet op de toekomst van haar hoofdstad”,aldus Brussels parlementslid en fractieleider Paul Delva.
 
Begin februari kondigden de Vlaamse minister voor Welzijn Jo Vandeurzen en het Brusselse VGC-collegelid Bianca Debaets nog een historische stijging aan in de sector van de Nederlandstalige  kinderopvang in Brussel. Daar komen dit jaar 409 plaatsjes bij. Daar waar de Vlaamse gemeenschap en de Vlaams Gemeenschapscommissie (VGC) samenwerken, gaan de Brusselaars erop vooruit.
 
Tot slot is het ook goed nieuws dat minister Crevits 11,2 miljoen euro voorziet voor extra capaciteit in een aantal gemeenten van de Vlaamse rand rond Brussel, en dat in de periode 2016-2018. Dat zal meehelpen de druk op de Brusselse scholen te verminderen.
 

Wie is Paul?

Paul Delva

Fractieleider CD&V Brussels Parlement
Raadslid Vlaamse Gemeenschapscommissie

Lombardstraat 57
1000 Brussel 

pdelva@bruparl.irisnet.be
+32 2 549 64 50

Twitter

Volg je me ook via sociale media?