8 mei 2016

Brussel is geen eiland: we hebben Vlaanderen en Wallonië nodig

 

Het voorstel om de gemeenschapscommissies af te schaffen is ‘une fausse bonne idée’. Laurette Onkelinx’ voorstel is dan ook een schijnmanoeuvre om niet over echte Brusselse hervormingen te moeten praten. De partij CD&V zegt dan ook duidelijk ‘neen’ tegen het voorstel van Brussels PS kopstuk Onkelinx.

De VGC en de Cocof vormen net de brug tussen Vlaanderen en Brussel enerzijds en Wallonië en Brussel anderzijds. Zo investeert de Vlaamse Gemeenschap jaarlijks meer dan 700 miljoen euro in onderwijs, cultuur en welzijn. Samen met Vlaanderen bouwen we met de VGC aan nieuwe scholen, kinderdagverblijven en andere gemeenschapsvoorzieningen. Die voorzieningen komen alle Brusselaars ten goede. Dat zie jij aan de diversiteit van onze scholen, kinderdagverblijven en cultuurtempels die steeds meer anderstaligen weten aan te trekken. De band tussen Brussel en Vlaanderen doorknippen door het opdoeken van de VGC zou hoogst onverstandig zijn. Brussel is geen eiland. De interactie tussen Brussel, Vlaanderen en Wallonië is belangrijk”, vertelt Brussels Staatssecretaris Bianca Debaets.

Voor CD&V zou het overdagen van gemeenschapsbevoegdheden naar het gewest leiden tot verschraling. “Het idee klinkt misschien aantrekkelijk omdat het meesurft op de golf van een sterkere Brusselse identiteit. Maar het gewest heeft niet de schaalgrootte noch de middelen om in te staan voor de gemeenschapsbevoegdheden zoals onderwijs. Als je onderwijs of welzijn naar het gewest zou overhevelen, zou dat op korte termijn leiden tot een vermindering van het aanbod, een daling van de kwaliteit en een verregaande verfransing. Het volstaat een bezoek te brengen aan de GGC ziekenhuizen om vast te stellen dat wettelijke tweetaligheid er niet wordt nageleefd. Willen we die weg opgaan voor onze rusthuizen, welzijnscentra en scholen?”, aldus nog Debaets.

 

"De eigenheid van Brussel bestaat er net in om kruispunt te zijn. Tussen gemeenschappen en gewesten, tussen culturen en talen. Brussel, veelvuldige hoofdstad en belangrijke Europese speler, verbindt. Op die manier vervult Brussel een unieke rol, die haar trouwens versterkt. Sterke gemeenschappen die blijvend investeren in een sterk Gewest, met een belangrijke rol voor gemeenschapscommissies zoals de VGC, die het Brusselse terrein als geen ander kennen : that's the way!", zegt Brussels fractieleider Paul Delva.

 

Beide CD&V’ers zijn het idee van een Brusselse vereenvoudiging wel genegen. “Maar laat ons dan het echte probleem aanpakken, met name de machtsverhouding tussen de 19 baronieën en het gewest. Wij pleiten er al langer voor om het gewest te versterken door belangrijke bevoegdheden van de gemeenten over te dragen naar het gewest. Het is belangrijk dat de aansturing en coördinatie bij het gewest komt te liggen. Dat is de echte hervorming waar moet aan gewerkt worden en wij onze schouders willen onderzetten. Maar tegen dit voorstel dat niets meer is dan een schijnmanoeuvre van de PS om niet over de echte hervormingen te moeten praten, zeggen we resoluut neen”, besluiten Debaets en Delva.

 

Wie is Paul?

Paul Delva

Fractieleider CD&V Brussels Parlement
Raadslid Vlaamse Gemeenschapscommissie

Lombardstraat 57
1000 Brussel 

pdelva@bruparl.irisnet.be
+32 2 549 64 50

Twitter

Volg je me ook via sociale media?