15 mei 2017

A bike! A bike! My kingdom for a bike!

 

In de jaarlijkse Week van de Zwakke Weggebruiker stimuleren we mensen om de auto in te ruilen voor de fiets of om te voet te gaan. Officieel is de Week van de Zwakke Weggebruiker nu voorbij, maar voor mij mag die week een heel jaar duren. Maar om in Brussel meer mensen op de fiets te krijgen, moeten we niet alleen inzetten op een betere fietsinfrastructuur, maar evenzeer op minder gemotoriseerd verkeer.

Steeds meer Brusselaars nemen de fiets. Dat is een bijzonder bemoedigende vaststelling. Maar tegelijk krijgt onze hoofdstad elke dag opnieuw gigantisch veel auto’s te slikken. Het stimuleren van de fiets, zonder een afradend beleid om voor elke verplaatsing de auto te nemen, is als dweilen met de kraan open. 

Betere fietsinfrastructuur

Er worden vandaag al ambitieuze plannen gesmeed en uitgevoerd om de Brusselse fietsinfrastructuur te verbeteren. Zo wordt er op de Kleine Ring een afgescheiden fietspad aangelegd, worden er intergewestelijke fietssnelwegen aangelegd (voor in totaal 80km nieuwe fietspaden) en worden er langs het kanaal een aantal fietsdoorsteken voorzien.  

Aaneengesloten fietspaden

Maar niet overal zijn er nieuwe fietspaden nodig. Wel is er een grote nood aan aaneengesloten fietspaden. Een fietser beoordeelt zijn fietstraject op basis van de zwakste schakel. En wanneer die schakel te zwak is, zoals b.v. het fietspadhiaat ter hoogte van Montgomery, en er te weinig veilige fietsalternatieven zijn, zet de fietser zijn fiets wel al eens opzij. Hierin schuilt dan ook een groot potentieel om meer Brusselaars op de fiets te krijgen. Een mooie manier om op een plaatsen fietspadhiaten te overbruggen, is met … een fietsbrug: hiermee wordt veiligheid, schoonheid en efficiëntie gecombineerd.

Elektrische fietsen

De kuitenbijters in onze stad zijn een uitdaging van een andere orde. Ik kijk alvast uit naar de resultaten van het geplande pilootproject van Villo! met elektrische fietsen. De snelle ontwikkeling van betaalbare en veilige elektrische fietsen laat niet alleen toe dat pendelaars via de fietssnelwegen sneller dan met de wagen op hun Brusselse bestemming raken, maar ook dat Brusselaars de soms erg steile kuitenbijters de baas kunnen. 

Minder autoverkeer

Maar hoezeer we ook ons best doen om de Brusselaar aan het fietsen te krijgen, de aanwezigheid van gemotoriseerd vervoer zal voor velen een obstakel blijven. Niet zozeer de aanwezigheid van auto’s an sich, maar vooral de niet aflatende stroom en het negatieve effect op de luchtkwaliteit in onze stad zijn vreselijk. Automobilisten in de dagelijkse file hebben quasi al hun aandacht nodig voor het andere auto- en busverkeer. Fietsers zijn hiervan nog al te vaak het slachtoffer. De lage emissiezone die eraan komt, is een goede start, misschien om het autoverkeer te minderen, maar zeker om de Brusselse luchtkwaliteit te verbeteren. Een slimme kilometerheffing voor personenwagens moet de volgende stap zijn, net als het aanpassen van het beleid voor salariswagens en het afwerken van het GEN.

Wie fietst in Brussel?

Een grote vraag blijft echter: welke Brusselaars zullen in de Week van de Zwakke Weggebruiker — en hopelijk daarna ook — de auto laten staan voor de fiets, of om te voet te gaan? Recent onderzoek van de Columbia University (New York) toonde aan dat de introductie (en uitbreiding) van deelfietsen in the Big Apple als gevolg had dat het aantal … busritten afnam. Als een fietsstimulerend beleid ertoe leidt dat voornamelijk gebruikers van het openbaar vervoer overstappen op de fiets (al dan niet tijdelijk), kunnen we niet spreken van een lange termijn succes. Hand in hand met een fietsstimulerend beleid gaat dan ook een beleid dat het al te vaak gebruik van de wagen afraadt. Pas dan zal de fietser de koning te rijk zijn.

Categorie: 
Tags: 
 

Wie is Paul?

Paul Delva

Fractieleider CD&V Brussels Parlement
Raadslid Vlaamse Gemeenschapscommissie

Lombardstraat 57
1000 Brussel 

pdelva@bruparl.irisnet.be
+32 2 549 64 50

Twitter

Volg je me ook via sociale media?