18 maart 2016

Automatische toekenning vermindering onroerende voorheffing: ook in Brussel aub!

 

Wie in Brussel een woning bezit, moet hierop jaarlijks onroerende voorheffing betalen. Gezinnen met kinderen krijgen een korting van 10% per kind ten laste op hun onroerende voorheffing en van 20% voor een persoon of een kind met een handicap. Vandaag moet je, als je in Brussel woont, zelf een aanvraag indienen om te kunnen genieten van een vermindering op je onroerende voorheffing. Paul Delva vroeg Minister Vanhengel of er geen mogelijkheid is, zoals in Vlaanderen, om deze vermindering automatisch toe te kennen.

Minister Vanhengel zei dat Brussel binnenkort zelf de inning zal overnemen van de onroerende voorheffing. De FOD financiën is hiervoor tot nu toe verantwoordelijk. De overname zal een technisch moeilijke operatie worden. Een automatisch toekenning zal daardoor in de nabije toekomst er niet meteen inzitten. Op aandringen van Paul Delva gaf de minister aan dat na de overname eventueel kan worden onderzocht of een automatisch toekenning op de onroerende voorheffing voor gezinslasten kan worden ingevoerd.

“Het is maar billijk dat rechten automatisch worden toegekend als iemand daar recht op heeft. Niet iedereen is voldoende geïnformeerd en weet dat hij zelf een aanvraag moet indienen voor een vermindering. De automatische toekenning van rechten creëert immers echte gelijke kansen in een samenleving. Ik wil er dan ook blijven voor pleiten om werk te maken van deze automatisering.”, aldus Paul Delva.

 

Wie is Paul?

Paul Delva

Fractieleider CD&V Brussels Parlement
Raadslid Vlaamse Gemeenschapscommissie

Lombardstraat 57
1000 Brussel 

pdelva@bruparl.irisnet.be
+32 2 549 64 50

Twitter

Volg je me ook via sociale media?