20 oktober 2017

Aantal Brusselse studenten in lerarenopleiding secundair onderwijs met meer dan een derde gestegen.

 
Uit cijfers die Brussels Parlementslid Paul Delva (CD&V) opvroeg bij VGC-collegevoorzitter Guy Vanhengel blijkt dat het totaal aantal Brusselse studenten in de Brusselse Nederlandstalige lerarenopleiding secundair onderwijs toenam van 106 in 2014-2015 naar 147 in 2016-2017. Een toename met ongeveer 40%. Ook het aantal Brusselse studenten dat kiest voor het lager onderwijs kende een lichte stijging. Voor de optie ‘kleuteronderwijs’ is er dan weer een lichte daling. 
 
De professionele opleiding leerkracht secundair onderwijs zit in Brussel in de lift, maar algemeen genomen voor alle niveaus zijn er iets minder studenten die een professionele Nederlandstalige lerarenopleiding in Brussel volgen: van 1493 in het academiejaar 2014-2015 naar 1435 in 2016-2017.
 
Paul Delva: “De toename van het aantal aspirant-leerkrachten voor het secundair onderwijs is goed nieuws. Stilaan komt ook dat onderwijsniveau onder druk te staan van een dreigend capaciteitstekort. Wanneer de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschapscommissie inzetten op nieuwe secundaire scholen, zal logischerwijs ook de vraag naar kwalitatieve leerkrachten om ze te bemannen volgen.
 
Bij de eerstejaars steeg het aantal Brusselse studenten van 15,8% in het academiejaar 2014-2015 toe tot 23,5% vorig academiejaar. Op twee jaar tijd is betekent dat met andere woorden een stijging van bijna 9%. 
 
Paul Delva is verheugd: “Ik beklemtoonde al langer het relatief kleine aandeel Brusselse studenten in de Brusselse Nederlandstalige lerarenopleidingen. Natuurlijk gaat het niet zozeer om de plaats waar een leerkracht vandaan komt. De kwaliteit moet voorop staan. Toch vind ik het belangrijk dat ook de Brusselse bevolking voldoende vertegenwoordigd is in het lerarenkorps. Zowel in het basis- als het secundair onderwijs kan dat een grote meerwaarde betekenen. Interactie met de wijk of persoonlijke ervaringen in de stad zijn in het diverse Brussel grote troeven voor het onderwijs.”
 
CD&V Brussel is tevreden met de inspanningen die geleverd worden binnen de Vlaamse Gemeenschapscommissie om het leerkrachtenberoep aantrekkelijker te maken. Zo worden er tal van netwerkactiviteiten doorheen het jaar georganiseerd, is er de zeer kwaliteitsvolle ondersteuning door het Onderwijscentrum Brussel en wordt jaarlijks de promotionele campagne “Lesgeven in Brussel” uitgewerkt. Deze ingeslagen weg lijkt nu duidelijk vruchten af te werpen.
 

Wie is Paul?

Paul Delva

Fractieleider CD&V Brussels Parlement
Raadslid Vlaamse Gemeenschapscommissie

Lombardstraat 57
1000 Brussel 

pdelva@bruparl.irisnet.be
+32 2 549 64 50

Twitter

Volg je me ook via sociale media?