Docks Bruxsel concurreert met de binnenstad. 10 november 2017

 
Docks Bruxsel bestaat ondertussen 1 jaar. Minister van economie, Didier Gosuin (Défi), bestelde in januari 2017 een studie over de impact van het winkelcentrum Docks Bruxsel. Uit die studie moest blijken of Docks vooral nieuw publiek aantrekt of dat het eerder gaat om een verschuiving van publiek binnen het Brussels gewest. De eerste resultaten zijn nu zichtbaar en de minister concludeert hieruit dat Docks Bruxsel klanten weghaalt uit het stadscentrum.  Lees meer
 
 

Onmiddellijke screening en nauwe begeleiding van (Brusselse) gezinnen bij gezinsuitbreiding 8 november 2017

 
Naar Nederlands voorbeeld zouden we nog veel sneller, reeds van voor de geboorte, begeleiding en screening van (Brusselse) gezinnen moeten kunnen voorzien. Deze screening moet in kaart brengen of een gezin baat heeft bij frequente opvolging voor en na de geboorte, tot bij de start van het kleuteronderwijs. Deze begeleiding spitst zich toe op taalontwikkeling en ‘leren spelen’. Er werden de afgelopen jaren al stappen in die richting gezet, met samenwerkingsverbanden tussen belangrijke partners, maar die moeten we uitbreiden.  Dat zal ook van organisaties, overheden en instellingen meer energie vragen, maar als het de ontwikkelingskansen van onze jonge Brusselaars ten goede komt: graag. Lees meer
 
 

Brussel staat elke dag stil, het Brusselse beleid niet 27 oktober 2017

 
 De Brusselse politieke impasse van de afgelopen maanden  heeft voor nodeloze vertraging gezorgd. Daar heeft het politieke landschap niets aan, maar vooral: de Brusselaar is er de dupe van”, aldus Delva en Grouwels.  Wat de discussie rond de kinderbijslag betreft, blijft CD&V pleiten voor een voldoende hoog basisbedrag dat voor elk kind gelijk is, natuurlijk aangevuld met sociale correcties. Lees meer
 
 

LEZ in Brussel op 1 januari: Niet alleen stap naar properdere wagens, maar hopelijk ook naar minder wagens 24 oktober 2017

 
Vanaf januari 2018 wordt het Brussels Gewest een permanente lage-emissie-zone. De luchtkwaliteit is een van de grote uitdagingen van het Brussels Gewest. In België zouden 12.000 vroegtijdige overlijdens te wijten zijn aan de luchtverontreiniging. Lees meer
 
 

Aantal Brusselse studenten in lerarenopleiding secundair onderwijs met meer dan een derde gestegen. 20 oktober 2017

 
Uit cijfers die Brussels Parlementslid Paul Delva (CD&V) opvroeg bij VGC-collegevoorzitter Guy Vanhengel blijkt dat het totaal aantal Brusselse studenten in de Brusselse Nederlandstalige lerarenopleiding secundair onderwijs toenam van 106 in 2014-2015 naar 147 in 2016-2017. Een toename met ongeveer 40%. Ook het aantal Brusselse studenten dat kiest voor het lager onderwijs kende een lichte stijging. Voor de optie ‘kleuteronderwijs’ is er dan weer een lichte daling. Lees meer
 
 

Pagina's

 

Wie is Paul?

Paul Delva

Fractieleider CD&V Brussels Parlement
Raadslid Vlaamse Gemeenschapscommissie

Lombardstraat 57
1000 Brussel 

pdelva@bruparl.irisnet.be
+32 2 549 64 50

Twitter

Volg je me ook via sociale media?